הבלוג

גן עדן או גיהינום זה פה

מערכת הטבע היא מערכת גדולה הכוללת את כל הבריאה וקיימים בה חוקים מוחלטים. בדיוק כמו חוק המשיכה, קיימים גם חוקים שאנחנו לא מכירים – חוקים חברתיים. למעשה קיים חוק טבע עליון אחד שהוא חוק הערבות הכללי. 

כל רמות הטבע – דומם, צומח, חי – קשורים ותלויים אחד בשני בצורה מוחלטת ולכן הם נמצאים ביחסים של שירות ותמיכה הדדיים. כל שינוי או התנהלות ברמה אחת משפיע על אחרת ולכן יחסי הגומלין מתנהלים בהתחשבות מוחלטת. הרמה היחידה שלא מתנהגת כך היא הרמה, לכאורה, הגבוהה ביותר – רמת האנושות. אנחנו משתמשים  ומנצלים את שאר הרמות לטובתנו בלבד ובמיוחד משתמשים ומנצלים אחד את השני. 

הנזק שאנחנו גורמים מוציא את כל המערכת מאיזון. אנחנו לא רק מזהמים את הסביבה והורסים את כדוה"א. ביחסים והקשרים האנושיים המושתתים על ניצול ושליטה אנחנו גורמים לכל שאר הרמות לסבול ולפתח תופעות שליליות כלפינו. שמעתם נכון – אנחנו, במחשבות שלנו, ברצונות שחנט ובמעשים שלנו כלפי האחר גורמים לכך שהרי געש מתפרצים, האקלים משתגע ווירוסים חדשים צצים. כמו שחלקיקי האטומים הם הכוח החזק ביותר בעולם החומר, כך בני האדם – במחשבות, ברצונות ובמעשים – גורמים לכל הסבל והתופעות הקשות בעולם. 

במצב הקיים הטבע האנושי יביא את כולנו להרס כללי. הטבע לא יאפשר לנו לעשות זאת מכיוון שבטבע – "החזק שורד" וברור הרי, שאל מול איתני הטבע, לאדם אין שום סיכוי. הקורונה וכל נגזרותיה הם ניסיון של הטבע לגרום לנו לעצור ולהתאזן. אנחנו לא נולדנו בשביל לסבול. להיפך, כל הטבע הוא התבטאויות של יחסים וקשרים של אהבה והוא מחכה שנשתתף בחגיגה.  גן עדן או גיהינום זה פה ולגמרי תלוי בנו. בי ובך.